Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek op planten en extracten

Voor elke plant en elk plantenextract dat wordt verkocht, worden talrijke analyses uitgevoerd en gehaltes getest door een team deskundigen op plantengebied. 

Analytische expertise

Dit team bestaat uit 15 specialisten, doctors in de wetenschappen, ingenieurs, apothekers, technici, allen belast met het opstellen en ontwikkelen van talrijke analyses. Hiermee kan het fytochemische profiel van de plant worden gecontroleerd, wat garant staat voor de werking ervan, zodat dit kan dit worden vergeleken met dat van het extract dat is verkregen uit dezelfde plant

Deze ‘analytische expertise’ is mogelijk dankzij met name de samenwerking met verschillende publieke of particuliere laboratoria en ook mede dankzij aanzienlijke investeringen in geavanceerde analysetechnieken (bijvoorbeeld; hoogwaardige chromatografie in combinatie met massaspectrometrie).

Visuel expertise analytique
Visuel macro biologie 2

Hoogwaardige technologische apparatuur

Chromatografie is een techniek waarmee de chemische stoffen van een mengsel worden gescheiden. De gescheiden moleculen worden zichtbaar als gescheiden stroken van verschillende kleuren. 

Met massaspectrometrie kunnen de bestanddelen van het mengsel worden geïdentificeerd en gekwantificeerd.

Chromatografie in combinatie met massaspectrometrie is een kostbare methode maar zo kan de samenstelling van het extract worden geanalyseerd en tegelijkertijd het gehalte worden bepaald van de actieve stoffen.

De analyses van de verse plant

Met monsters die direct worden genomen op de kweekpercelen, in verschillende periodes, kan bijvoorbeeld het gehalte actieve stoffen van de planten worden vergeleken. 
Door bijvoorbeeld het gehalte aan rozemarijnzuur te bepalen was het mogelijk voor PiLeJe om vast te stellen welke periode het meest geschikt is om melisseblad te oogsten, en ook om de juiste snijhoogte te bepalen waarop de plant weer aangroeit.

De analyses van het extract

Dankzij geavanceerde apparatuur is het mogelijk om de bestanddelen van een extract perfect in kaart te brengen en de gehaltes hiervan te bepalen. Anders gezegd: om de ‘totale fytochemische vingerafdruk’ ervan op te stellen. 

Het doel is met name ons ervan te verzekeren dat het extract het gewenste moleculair profiel vertoont, dat wil zeggen een chemische samenstelling, die zo dicht mogelijk die van de verse plant benadert waar het uit voortkomt.

Dit is belangrijk om de best mogelijke doeltreffendheid van het extract te garanderen, dat zo dicht mogelijk in de buurt komt van de vers geplukte plant.

Visuel analyses de l'extrait

Over het algemeen toont dit fytochemische onderzoek aan dat met de extractiemethode van PiLeJe een breder moleculair profiel verkregen wordt dan het profiel dat wordt verkregen door alleen hydroalcoholische extractie, hetgeen getuigt van een grotere diversiteit van de concentratie van stoffen.

Visuel noix de cyprès

De fytochemische vingerafdruk van het extract van de cipresnoot

De cipresnoot (de noot is de vrucht van de cipres) wordt van oudsher gebruikt in poedervorm of als essentiële olie vanwege de venotonische werking, die heilzaam is voor de veneuze bloedsomloop. 
De chromatografische analyses die worden uitgevoerd op het extract van de cipresnoot van PiLeJe tonen een veel hogere concentratie van bepaalde stoffen dan de oorspronkelijke plant laat zien.

De fytochemische analyse is eveneens nuttig om bijvoorbeeld de kwaliteit te vergelijken van twee extracten van dezelfde plant, afkomstig van twee verschillende kweekplaatsen. Zo zal het bijvoorbeeld in het voorkomende geval mogelijk zijn om wijzigingen voor te stellen van de kweekcondities als een van de extracten van mindere kwaliteit is dan het andere.

Klinisch onderzoek

Het onderzoeksteam van PiLeJe bestudeert dagelijks de kwaliteiten van de verkregen extracten. Dit gebeurt ook in samenwerking met zelfstandige particuliere en overheidslaboratoria (Inserm, Inra, universiteiten), artsen of apothekers.
Zo worden er elk jaar talrijke wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd. Het gaat dan met name om onderzoeken in vivo (bij dieren wordt ook wel gesproken van preklinische onderzoeken) en klinische observatie die wordt uitgevoerd in huisartsenpraktijken. Sommige van deze onderzoeken worden gepubliceerd in internationaal bekende tijdschriften.

Visuel recherche clinique