fbpx PiLeJe | Kwaliteit: een referentiekader en twee certificeringsnormen Overslaan en naar de inhoud gaan

PiLeJe kwaliteit

PiLeJe ontwikkelt en produceert haar eigen producten. Deze bestaan bij voorkeur uit componenten, ingrediënten of grondstoffen van natuurlijke oorsprong, die in deze producten worden verwerkt. Om de veiligheid van de doseringen en de stabiliteit van de producten te beheersen worden er in elk stadium van de ontwikkeling en ook gedurende de gehele levensduur van het product verschillende kwaliteitscontroles uitgevoerd.

Deze "kwaliteitsaanpak" heeft voornamelijk als doel de consumenten te verzekeren van de kwaliteit en de veiligheid van de door hen gebruikte producten. De aldus verkregen criteria komen voort uit veeleisende en wetenschappelijk reproduceerbare systemen.

De PiLeJe groep beroept zich op verschillende certificeringen.

Een referentiekader en twee certificeringsstandaarden

ISO 13485 is een referentiekader voor medische hulpmiddelen. Het heeft als doel het hele proces te beheersen, van het ontwikkelen van eindproducten, hun commercialisering en verdere geassocieerde kwesties. 

Thumbnail

ISO 22000 is een internationale norm voor voedselveiligheidsbeheersystemen in alle stadia van de voedselproductieketen. De norm harmoniseert de eisen op het gebied van voedselveiligheid en identificeert en beheerst de risico's die deze kunnen schaden, om eindklanten een veilig product te garanderen. Deze norm houdt in dat alle componenten deel uitmaken van een systeem dat regelmatig wordt beoordeeld met het oog op de prestaties en de continue verbetering van grondstoffen, milieu, productieprocessen, vaardigheden van het personeel enz.

Thumbnail

Onafhankelijke certificeringsinstanties houden toezicht op de door PiLeJe ingevoerde kwaliteitsprocedures en beslissen of de producten de normen mogen vermelden die hen onderscheiden. Een intern auditteam is verantwoordelijk voor het controleren van de goede toepassing van de verschillende procedures waarmee het product wordt verwerkt. Ook kunnen er controles worden uitgevoerd door de leveranciers (verwerkers en producenten van grondstoffen). Leveranciers (verwerkers en producenten van grondstoffen) verrichten audits. 

CFR 21/111 GMP Food FDA is een specifiek aangepaste norm voor voedingssupplementen die in de Verenigde Staten worden verkocht. Het voldoen aan deze norm geeft toegang tot alle buitenlandse markten die de norm verplicht stellen (VS, Koeweit enz.). Deze norm wordt door PiLeJe Industrie toegepast en regelmatig gecontroleerd.

Thumbnail

Interne controle

Het voldoen aan een norm impliceert een bepaald kwaliteits- en veiligheidsniveau voor het verwerken van het product, maar dit zegt niets over de aard en het aantal controles dat er wordt verricht om dit resultaat te bereiken. Het is aan het bedrijf zelf om hierover te beslissen. Daarom heeft PiLeJe vier kwaliteitsniveaus gedefinieerd voor het ontwikkelen van haar producten:

  • Inachtneming van het gehalte van het hoofdbestanddeel van elke formule/grondstof die bij leveranciers wordt besteld;
  • Microbiologische analyse om de veiligheid van het product te garanderen;
  • Naleving van de geldende regelgeving op het gebied van verontreiniging door het controleren van de gehaltes aan zware metalen, pesticiden enz. die niet mag worden overschreden.
  • Controle van de organoleptische eigenschappen van de producten (vorm, textuur, kleur, smaak, geur enz.) en hun stabiliteit in verloop van tijd.

In dit kader wordt de fabrikanten gevraagd om certificaten met informatie over de eventuele aanwezigheid van allergenen in het product en over de afwezigheid van mogelijk schadelijke stoffen (GGO's, pesticiden, enz.).

Elk ingrediënt traceren

De meeste plantenextracten, voedingsstoffen, probiotische stammen enz. die door PiLeJe worden gebruikt in de samenstelling van haar producten zijn afkomstig van levende organismen. Deze gevoelige, fragiele, specifieke elementen vragen om een rigoureuse veiligheidsprocedure om hun eigenschappen te garanderen. Zo zijn planten bijvoorbeeld samengesteld uit verschillende moleculen (totum) die een synergetische werking kunnen hebben, wat hun effectiviteit verhoogt maar elk deel van dezelfde plant kan verschillende werkingen hebben en ook zijn geografische herkomst - het land waar hij groeit - kan invloed hebben op de aard van zijn capaciteiten. Het exploiteren van probiotica is niet minder complex. Licht, luchtvochtigheid maar ook de temperatuur zijn van belang voor hun levensvatbaarheid. Wanneer zij eenmaal door warmte zijn geactiveerd, moeten bacteriën worden gevoed om in leven te blijven. Als zij zich niet vermenigvuldigen, sterven ze snel.

Zij moeten in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn op het moment van gebruik. Dat is een voorwaarde voor hun effectiviteit en daarom moeten ze in optimale omstandigheden worden bewaard. Al deze bijzondere kenmerken rechtvaardigen de toepassing van procedures die een eindproduct kunnen garanderen van onberispelijke kwaliteit en met een totale efficiëntie. Elk ingrediënt dat door PiLeJe wordt gebruikt, wordt daarom getraceerd van de plaats van productie tot de plaats van verbruik. Tijdens elke fase van het transport wordt gecontroleerd of het product voldoet aan de specificaties van de regelgeving die erop van toepassing is. Als er afwijkingen worden geconstateerd bij een van deze controles, wordt het ingrediënt niet meer gebruikt in ons product.